Andersson-Piltz Ungdomshem
-det lilla hemmet med den stora kompetensen

Startsida
Behandlingen
Huset
Fritiden
Kontakt
Länkar
Ramavtal
Startsida


Välkommen till
Andersson-Piltz Ungdomshem

Vi är ett familjeföretag som finns mellan Varberg och Falkenberg i Halland

Vi erbjuder pojkar mellan 13 och 21 år en trygg, utvecklande och välstrukturerad vardag

Vi har fyra platser och arbetar intensivt med den mindre gruppen

Vi har träningslägenheter för åldern 18 till 23 år

Vi har ett gott samarbete med grund-, och gymnasieskola

Vi erbjuder psykolog- och psykiatrisk utredning

Målgruppen är ungdomar med psykosocial, neuropsykiatrisk, relations-, och identitetsproblematik och som har behov av ett litet boende med färre andra. Vår ambition är att ge dessa ungdomar plats och tid att utvecklas i egen takt och efter egen förmåga
StartsidaBehandlingenHusetFritidenKontaktLänkarRamavtal